top of page
mycoplasma-hominis.png
Bakterialna vaginoza

baktérie Gardnerella vaginalis

Toto časté infekčné ochorenie je spôsobené nerovnováhou vo vaginálnej flóre, kedy je znížený podiel laktobacilov a ostatné baktérie sú premnožené. Najčastejšie dochádza k premnoženiu baktérie Gardnerella vaginalis a to sa prejavuje výtokom, svrbením a pálením pri močení a typickým "rybím zápachom". U mužov táto infekcia môže spôsobiť zápal prostaty alebo močových ciest.

Kezdeményező

baktéria Gardnerella vaginalis


Bakteriálna vaginóza je pohlavne prenosné ochorenie prejavujúce sa žltkastým výtokom z pošvy a typickým "rybím zápachom". Môže byť spôsobené viacerými druhmi baktérií, ale najčastejším pôvodcom je práve Gardnerella vaginalis.

Letöltés

Gardnerella vaginalis je prítomná v zdravej vaginálnej flóre a jej premnoženie vedie k prejavom vaginózy. Túto nerovnováhu spôsobuje okrem iného pohlavný styk s mužom nakazeným Gardnerella.

Tünetek

Baktérie Gardnerella vaginalis je súčasťou pošvovej mikrobiálnej flóry každej zdravej ženy. Ak však dôjde k narušeniu prirodzeného mikrobiálneho prostredia, napríklad vplyvom antibiotickej terapie, baktérie sa premnožia a svojimi toxíny a enzýmy naruší prostredie vaginálnej sliznice, čo sa prejaví práve výtokom, ďalej svrbením a pálením pri močení a výrazným "rybím zápachom", ktorý je pre túto infekciu typický. Nakazení muži môžu trpieť zápalom prostaty či močových ciest, ale nemusí mať žiadne prejavy infekcie. Bola tiež preukázaná spojitosť medzi infekciou a predčasným pôrodom či potratom. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj k nákaze novorodenca počas pôrodu.

Diagnosztika

Gardnerella vaginalis sa preukazuje zo sterov vaginálnej steny alebo zo vzorky moču. Najčastejšími diagnostickými metódami sú kultivácia a mikroskopie a v súčasnosti aj hojne využívané molekulárno-biologické metódy, konkrétne PCR (polymerázová reťazová reakcia).

Kezelés

Gardnerella vaginalis sa preukazuje zo sterov vaginálnej steny alebo zo vzorky moču. Najčastejšími diagnostickými metódami sú kultivácia a mikroskopie a v súčasnosti aj hojne využívané molekulárno-biologické metódy, konkrétne PCR (polymerázová reťazová reakcia).

bottom of page