top of page

Terhes

A juttatás meghatározása / célja

A terhesség új táppénzként 2021. április 1-jétől jár:

 • csak terhes nőnek, a Társadalombiztosítási Ügynökség biztosítója 

 • a terhesség célja, hogy a várandós biztosításnak olyan bevételt biztosítson, amely a terhesség alatt megnövekedett kiadások kompenzálására szolgál. 

 • A terhesség nem terhességi ösztöndíj, amelyet az iskolák biztosítanak a várandós diákoknak  

 

Ki jogosult

A következő személyek jogosultak terhességre:

 

Állítás

Az állítást terhességre vonatkozó kérelem benyújtja.

Ez a Társadalombiztosítási Ügynökség egy olyan formája, amely nem elérhető ingyenesen:

 • a biztosító az egészségügyi intézmény orvosának (nőgyógyásznak) az első megelőző vizsgálat alkalmával, a II. trimeszterben a terhesség 13. hetének elérése után, mivel terhességre való jogosultság csak azon nők számára keletkezik, akiknek a terhessége nem szakadt meg a várható szülés előtti 27. hét elején 

 • az orvos az űrlapon megerősíti a születés várható dátumát 

 • ha a biztosító több betegbiztosításból kíván terhességet igényelni, az orvos mindegyikhez külön nyomtatványt állít ki és igazol vissza. 

A Társadalombiztosítási Ügynökségnek történő elküldés előtt a biztosítási kötvény kötelező:

 • töltse ki és írja alá a „Biztosítási Nyilatkozatot” az űrlap másik oldalán 

A terhesség lejárta után a terhesség megszakításának helye szerinti egészségügyi intézmény orvosa vagy a terhesség megszakításáról tudomást szerzett orvos (biztosító nőgyógyász) igazolást állít ki a terhesség megszakításáról, amelyen 

 • megerősíti a terhesség befejezésének dátumát (születési dátum, abortusz dátuma, vetélés dátuma) 

 • ha a biztosító több egészségbiztosítási kötvényből is igényelt terhességet, az orvos csak egy igazolást ad ki és erősít meg a terhesség megszakításáról 

 • a biztosító a formanyomtatványt benyújtja a Terhességbiztosítást kifizető Társadalombiztosítási Hivatal helyileg illetékes kirendeltségéhez 

Hol és mikor kell keresetet benyújtani?

 • a biztosító a kérelmet eljuttatja a Társadalombiztosítási Ügynökség illetékes kirendeltségéhez (a munkáltató székhelye szerinti munkavállaló, SZČO és az állandó lakhely szerinti önkéntes betegbiztosított) 

 • a munkavállalót jelentő biztosító a kérelmet nem nyújtja be munkáltatójának, mivel a munkáltató a kérelemre vonatkozó adatot nem erősíti meg 

 • A legjobb, ha a terhességi kérelmet közvetlenül az alkalmazás után nyújtja be (lásd  Vényköteles ).  

 

A követelés feltételei

Munkavállaló

 • a terhesség megadásának okának - a szülés várható időpontját (13. terhességi hét) megelőző 27. hét kezdetének megfelelő napnak - a betegbiztosítás tartama alatt, ill.  védelmi időszak  illetve a munkavállaló kötelező betegbiztosításának szülői szabadság miatti megszakítása idején 

 • legalább 270 nap betegbiztosítással a terhesség okát megelőző utolsó két évben 

  • figyelembe kell venni bármely megkötött betegbiztosítás korábbi időszakát 

  • ide tartozik még a munkavállaló kötelező egészségbiztosításának szülői szabadság igénybevétele miatti megszakításának ideje, valamint az egyéni vállalkozó kötelező egészségbiztosításának szülői pótlékra való jogosultság miatti megszakítási ideje is. 

 • nem ellenőrzik, hogy a szerződő fizetett-e betegbiztosítási díjat 

 • sem az egyéb ellátások igénybevételét, sem a bevétel hiányát nem ellenőrzik 

Kötelező betegbiztosítással rendelkező egyéni vállalkozó

 • a terhesség megadásának okának - a szülés várható időpontját (13. terhességi hét) megelőző 27. hét kezdetének megfelelő napnak - a betegbiztosítás tartama alatt, ill.  védelmi időszak  vagy a kötelező betegbiztosítás megszakítása alatt a szülői pótlékra jogosult SZČO a kötelezően biztosított és a kötelezően biztosított SZČO tevékenységét nem végzi. 

 • legalább 270 nap betegbiztosítással a terhesség okát megelőző utolsó két évben 

  • figyelembe kell venni bármely megkötött betegbiztosítás korábbi időszakát 

  • ide tartozik még a munkavállaló kötelező egészségbiztosításának szülői szabadság igénybevétele miatti megszakításának ideje, valamint az egyéni vállalkozó kötelező egészségbiztosításának szülői pótlékra való jogosultság miatti megszakítási ideje is. 

 • betegbiztosítási díjak megfelelő összegű befizetése a betegbiztosítás létrejöttétől a terhesség biztosításának okának felmerülését megelőző naptári hónap végéig, legfeljebb az utolsó öt évre vonatkozóan, általában a az a naptári hónap, amelyben a terhesség biztosításának oka (kivéve, ha a terhesség megadásának oka a biztosítás első megkötésének naptári hónapjában, vagy a védelmi időszak alatt, illetve a kötelező biztosítás megszakítása idején merült fel szülői pótlék) 

 • nem ellenőrzik, hogy az egyéni vállalkozónak van-e bevétele a terhesség alatt 

 • egyéb előnyöket nem figyelnek 

Az egészségbiztosítási díj fizetési feltételének értékelésekor a fennálló egészségbiztosítási díjak összege összesen 5 eurónál kisebb összegben tolerálható. Az igény kifizetésével a biztosítási díj megfizetésének feltétele az ellátásra való jogosultsághoz teljesítettnek minősül.

 

Önkéntes betegségbiztosítás

 • a terhesség megadásának okának - a szülés várható időpontját (13. terhességi hét) megelőző 27. hét kezdetének megfelelő napnak - a betegbiztosítás tartama alatt vagy a védelmi időn belül kell felmerülnie. 

 • legalább 270 nap betegbiztosítással a terhesség okát megelőző utolsó két évben 

  • figyelembe kell venni bármely megkötött betegbiztosítás korábbi időszakát 

  • ide tartozik még a munkavállaló kötelező egészségbiztosításának szülői szabadság igénybevétele miatti megszakításának ideje, valamint az egyéni vállalkozó kötelező egészségbiztosításának szülői pótlékra való jogosultság miatti megszakítási ideje is. 

 • betegbiztosítási díjak megfelelő összegű befizetése a betegbiztosítás létrejöttétől a terhesség biztosításának okának felmerülését megelőző naptári hónap végéig, legfeljebb az utolsó öt évre vonatkozóan, általában a az a naptári hónap, amelyben a terhesség biztosításának oka (kivéve, ha a terhesség megadásának oka abban a naptári hónapban merült fel, amelyben a biztosítás először keletkezett, vagy a védelmi időszakon belül) 

Az egészségbiztosítási díj fizetési feltételének értékelésekor a fennálló egészségbiztosítási díjak összege összesen 5 eurónál kisebb összegben tolerálható. Az igény kifizetésével a biztosítási díj megfizetésének feltétele az ellátásra való jogosultsághoz teljesítettnek minősül.

 

Védelmi időszak

Időtartam

 • hét nappal a betegbiztosítás lejárta után 

 • ha a betegbiztosítás hét napnál rövidebb ideig tartott, annyi napig tart a betegbiztosítás 

 • terhesség alatt lejárt betegbiztosítás esetén nyolc hónap 

A védelmi idő lejárta (ha nem korábban) azon a napon jár le, amelyen

 • betegségbiztosítás jött létre (nem a haderő társadalombiztosítása) 

 • öregségi nyugdíjra, előrehozott öregségi nyugdíjra vagy rokkantsági nyugdíjra való jogosultság keletkezett 

A kötelező betegbiztosítás felfüggesztésének időtartama

 • Más táppénztől eltérően az a várandós munkavállaló is jogosult terhességi támogatásra, akinek a szülői szabadság miatt megszakadt kötelező betegbiztosításának ideje alatt a várandós munkavállalónak van oka a terhesség biztosítására. Ha a munkavállaló ezen időszak alatt terhesnek vallja magát, a munkavállaló kötelező betegbiztosításának szülői szabadság miatti felfüggesztése tovább tart. 

 • Más táppénztől eltérően a várandós SZČO anyasági ellátásra is jogosult. Amennyiben ebben az időszakban az SZČO terhességi igényt érvényesít, a szülői pótlékra jogosult, a kötelezően biztosított és a kötelezően biztosított SZČO tevékenységét nem folytató SZČO kötelező betegbiztosítás felfüggesztése folytatódik.  

 

A juttatás összege 2022

A terhesség meghatározása a napi értékelési alap (DVZ) vagy a valószínű napi értékelés alapján (PDVZ) történik.

 • DVZ = azon adóalap-összeg aránya, amelyből a biztosított befizette a betegbiztosítási díjat  a döntési időszak napjainak száma. A DVZ négy tizedesjegyre kerekítve. 

  • A DVZ - DVZ határérték nem lehet magasabb, mint a táppénz folyósítási okának felmerülésének naptári évét (2022. január 1-től december 31-ig) megelőző két naptári évben érvényes általános adóalap kétszereséből meghatározott DVZ 74 4987 euró)

 • PDVZ = a becslési alap (VZ) egy harmincad része, amelyből a táppénz folyósítási okának felmerülésének naptári hónapjára a betegbiztosítási díjat kell fizetni (VZ feltételezett). A PDVZ négy tizedesjegyre kerekítve. 

Ha a PDVZ magasabb, mint a minimális VZ (azaz a 461/2003. sz. törvény 138. § (5) bekezdésében említett VZ) harmincadának megfelelő összeg, amely azon a napon érvényes, amelyen a táppénz folyósítása merült fel (2022. 1. 1. és 12. 31. között = 566,50 euró), a PDVZ a minimális VZ egy harmincadának megfelelő összeg (2022. 1. 1. és 12. 31. között = 18.8834 euró) . 

A terhesség mértéke a napi értékelési alap (DVZ) vagy a valószínű napi értékelési alap (DVZ) vagy a teljes DVZ / PDVZ 15%-a, feltéve, hogy az összeg nem lehet alacsonyabb, mint a napi maximum 10%-ából meghatározott adag. értékelési alap és magasabb, mint a maximális értékelési alap alapján meghatározott dózis

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a maximális napi értékelési alap 2022-ben 74 4987 euró, akkor a terhességi arány 2022-ben a következő lesz:

 • A minimális terhesség naptári naponként 7,44987000 euró lesz

 • a maximális terhesség naptári naponként 11,17480500 euró lesz.

 

A juttatás mértéke 2021

A terhesség meghatározása a napi értékelési alap (DVZ) vagy a valószínű napi értékelés alapján (PDVZ) történik.

 • DVZ = azon adóalap-összeg aránya, amelyből a biztosított befizette a betegbiztosítási díjat  a döntési időszak napjainak száma. A DVZ négy tizedesjegyre kerekítve.

  • A DVZ - DVZ limit nem lehet magasabb, mint a táppénz folyósításának okának felmerülésének naptári évét megelőző két év (2021. január 1-től december 31-ig = 71) naptári évben érvényes általános adóalap kétszereséből meghatározott DVZ. , 8028 EUR) 

 • PDVZ = a becslési alap (VZ) egy harmincad része, amelyből a táppénz folyósítási okának felmerülésének naptári hónapjára a betegbiztosítási díjat kell fizetni (VZ feltételezett). A PDVZ négy tizedesjegyre kerekítve. 

  • Ha a PDVZ magasabb, mint a minimális VZ (azaz a 461/2003. sz. törvény 138. § (5) bekezdésében említett VZ) harmincadának megfelelő összeg, amely azon a napon érvényes, amelyen a táppénz folyósítása merült fel (2021. 1. 1. és 12. 31. között = 546 euró), a PDVZ a minimális VZ egy harmincadának megfelelő összeg (2021. 1. 1. és 12. 31. között = 18.2000 euró) . 

A terhesség mértéke a napi értékelési alap (DVZ) vagy a valószínű napi értékelési alap (DVZ) vagy a teljes DVZ / PDVZ 15%-a, feltéve, hogy az összeg nem lehet alacsonyabb, mint a napi maximum 10%-ából meghatározott adag. értékelési alap és magasabb, mint a maximális értékelési alap alapján meghatározott dózis

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha 2021-re a maximális napi elbírálási alap 71 8028 euró, akkor 2021-ben (2021. április 1-től) a terhesség a következőképpen alakul:

 • A minimális terhesség naptári naponként 7,18028000 euró lesz 

 • a maximális terhesség naptári naponként 10,77042000 euró lesz.

  

 

Kivétel - Átmeneti keresőképtelenség, szülési szabadság, a munkavállaló kötelező betegbiztosításának szülői szabadság miatti megszakadása miatt a meghatározó időszakban egyéni vállalkozóval nem rendelkező munkavállaló és kötelezően biztosított egyéni vállalkozó PDVZ. a kötelező betegbiztosítás megszakítása, aki szülői pótlékra jogosult, a várható közgyógyellátás harmincad része, amelyből a táppénz folyósításának okának naptári hónapjára a betegbiztosítási díjat fizetnék. 

A PDVZ korlátozása - ugyanaz, mint a DVZZ esetében  

 

Olyan esetek, amikor a terhességet a PDVZ (nem a DVZ) határozza meg

 • ha a munkavállaló, a kötelezően biztosított egyéni vállalkozó és az önkéntesen biztosított nem rendelkezett 

 • ha az a munkavállaló, aki a jelenlegi betegbiztosításban a táppénz folyósításának indoka előtt, vagy a tárgyidőszakban nem érte el a betegbiztosítási díj fizetésének 90 napját, amely az azt a naptári évet megelőző naptári év a táppénz folyósítása felmerült, nem érte el a 90 napos betegbiztosítási díj fizetési határt más munkáltatóknál 

 • ha az egyéni vállalkozó kötelező betegbiztosításának e betegségbiztosítás keletkezésének napján van oka a táppénz folyósítására (a betegségbiztosítás megszakítása miatti eredetét nem veszik figyelembe) 

 • ha az önkéntesen betegbiztosított 26 hétnél rövidebb ideig folyamatosan önkéntes betegségbiztosításban volt 

A terhesség mértéke a napi értékelési alap (DVZ) vagy a valószínű napi értékelési alap (DVZ) vagy a teljes DVZ / PDVZ 15%-a, feltéve, hogy az összeg nem lehet alacsonyabb, mint a napi maximum 10%-ából meghatározott adag. értékelési alap és magasabb, mint a maximális értékelési alap alapján meghatározott dózis

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha 2021-re a maximális napi elbírálási alap 71 8028 euró, akkor 2021-ben (2021. április 1-től) a terhesség a következőképpen alakul:

 • A minimális terhesség naptári naponként 7,18028000 euró lesz

 • a maximális terhesség naptári naponként 10,77042000 euró lesz.

Döntő időszak

 • ha a munkavállaló, egyéni vállalkozó vagy önkéntesen biztosított betegbiztosítása folyamatosan legalább a terhesség okának bekövetkezésének naptári évét megelőző naptári év január 1-jétől folyamatosan fennállt, a DVZ megtalálásának meghatározó időszaka a naptári időszak. azt a naptári évet megelőző év, amelyben a terhesség megadásának oka 

 • ha a munkavállaló betegbiztosítása a terhesség biztosításának okának felmerülésének naptári évét megelőző naptári évben, vagy abban a naptári évben, amelyben a terhesség biztosításának oka felmerült, és a betegbiztosítás időtartama, amelyre a betegbiztosítás fennáll. a díjfizetés legalább 90 nappal a terhesség biztosításának okának felmerülése előtt történt, a DVZ megállapításának meghatározó időszaka az egészségbiztosítás keletkezésétől a naptári hónapot megelőző naptári hónap végéig tartó időszak. amelynél felmerült a terhesség biztosításának oka 

 • ha annak a munkavállalónak a betegbiztosítási ideje, amelyre a terhesség biztosításának okát megelőzően a betegbiztosítási díjat fizetik, e betegbiztosítás keletkezésétől számított 90 napnál rövidebb volt, a DVZ megállapításánál a döntő időszak a terhességet megelőző naptári év. naptári év, amelyben az ellátás oka, ha annak a munkavállalónak a betegbiztosítási ideje, amelyre az előző naptári évben betegbiztosítási díjat fizet, legalább 90 nap volt, kivéve a munkáltatónál megszerzett betegbiztosítási időszakot, amelyre a a terhesség megadásának oka felmerült (azaz az elbírálás alapján nem vették figyelembe) 

 • A terhesség miatt más munkahelyre áthelyezett várandós munkavállaló összegének meghatározására szolgáló DVZ meghatározásának döntő időszakát ezen áthelyezés napján határozzák meg. 

 • ha egyéni vállalkozó betegbiztosítása keletkezett 

  • a terhesség megadásának okának naptári évét megelőző naptári évben a DVZ megállapításánál a döntő időszak a betegbiztosítás keletkezésétől a terhesség megadásának okát megelőző év naptári évének végéig tartó időszak. 

  • abban a naptári évben, amelyben a terhesség biztosításának oka felmerült, a DVZ megállapításának döntő időszaka az egészségbiztosítás keletkezésétől az azt megelőző hónap naptári hónapjának végéig tartó időszak, amelyben a terhesség biztosításának oka. terhesség jelentkezett

  • abban a naptári hónapban, amelyben a terhesség biztosításának oka felmerült, a DVZ megállapításának meghatározó időszaka az egészségbiztosítás keletkezésétől a terhesség biztosításának okának felmerülését megelőző napig

 • ha az önkéntesen betegbiztosított betegbiztosítása legalább 26 hétig fennállt és keletkezett 

  • a terhesség megadásának okának naptári évét megelőző naptári évben a DVZ megállapításánál a döntő időszak a betegbiztosítás keletkezésétől a terhesség megadásának okát megelőző év naptári évének végéig tartó időszak. 

  • abban a naptári évben, amelyben a terhesség biztosításának oka felmerült, a DVZ megállapításának döntő időszaka az egészségbiztosítás keletkezésétől az azt megelőző hónap naptári hónapjának végéig tartó időszak, amelyben a terhesség biztosításának oka. terhesség jelentkezett 

 • ha a terhességre való jogosultság munkavállalónak, egyéni vállalkozónak vagy önkéntes betegbiztosítottnak a védelmi időn belül keletkezett, a DVZ megismerésének döntő időszaka a betegbiztosítás megszűnésének napján állapítható meg.

 • a DVZ megállapítása szempontjából meghatározó időszak meghatározásakor, valamint a munkavállaló egészségbiztosítása szempontjából a 90 napos egészségbiztosítás megállapítása szempontjából, amelyre egészségbiztosítási díjat kell fizetni, a kötelező egészségbiztosítás megszakításának bekövetkezése és megszűnése nem minősül a kötelező egészségbiztosítás megszakításának bekövetkezésének és megszűnésének. az egészségbiztosítás keletkezése és megszűnése a kötelező betegbiztosítás nem határoz meg új meghatározó időszakot és a betegbiztosítási díj befizetésének 90 napját a munkavállaló betegbiztosításának kezdetétől figyelik) 

 • a meghatározó időszak meghatározása szempontjából folyamatosnak minősül az azonos típusú munkavállaló egy munkáltatónál lejárt, majd a következő naptári napon keletkezett betegbiztosítása (a 20. § (1) bek. 

 • Azok az időszakok, amelyekre a szerződő nem köteles betegbiztosítási díjat fizetni, és a kötelező betegbiztosítás megszakításának időszakai nem tartoznak a DVZ megállapításának meghatározó időszakába. 

A terhességi összegeket tíz eurocentre kerekítik.

 

A juttatás kifizetése

Fizetési mód

 • lehetőleg a várandós személy bankban vagy külföldi bank fiókjában lévő számlájára 

 • a várandós kérelmére a terhesség kifizetése készpénzben, azaz fizetési utalvánnyal vagy kerületi körzet (Slovenská pošta, as) útján történik. 

 • a várandós nő írásbeli kérelmére a várandós nőt a férj bankban vagy külföldi bank fiókjában vezetett számláján jóváírják, ha a várandós férj a terhesség átvételekor jogosult a számlán lévő pénzeszközök felett rendelkezni, és ha a várandós férj beleegyezik az átutalási módba ( lásd a nyomtatványokat ). 

Az ellátások kifizetésének határideje

 • az ellátás folyósítása a terhesség folyósításának naptári hónapját követő hónap végéig történik.  

 

Ellátási időszak

Ellátás

 • naptári napokra 

 • még azokon a napokon is, amikor a biztosított jövedelemhez jut vagy egyéb ellátásban részesül 

Terhesgondozási időszak

 • A terhességre való jogosultság felmerül:

  • a születés várható időpontját (13. terhességi hét) megelőző 27. hét kezdetének megfelelő naptól 

  • ha a kijelölt orvos által várható szülés időpontját megelőző 27. hét eleje 2021. április 1. előtt történt, a szerződő 2021. április 1-jétől terhességi jogosultságot biztosít, a terhességi jogosultság feltételeinek felmérése és összegének meghatározása 1. napján történt. 2021. április 

 • A terhességre való jogosultság és fizetési kötelezettségének megszűnése:

  • a terhesség megszakításának napján 

  • a terhesség szüléstől eltérő megszakításának napján (pl. abortusz, vetélés) 

  • a biztosított halála a terhességre való jogosultság ideje alatt; a kárigény a biztosított halálának napján jár le (az igénylés utolsó napja a biztosított halálának napja) 

Hogyan kell használni  anyasági és anyasági díj

A terhességre való jogosultság eredetének megállapítása, azaz a biztosított várható születési dátumát megelőző 27. hét eleje esetén a születési dátum oszlopa az Orvos által meghatározott nap oszlopban a megadott dátumot keresi;

A megadott sorban:

 • bal oldalon (TERHESSÉG első oszlopa) a terhességre való jogosultság kezdetét jelző dátum (a szülés várható időpontja előtti 27. hét eleje) 

Lehotník nem veszi figyelembe az átigazolási évet.

 

Batch Return / Limitation

Az ellátásban részesülő köteles a terhességet vagy annak egy részét visszaadni attól a naptól kezdve, amelytől az nem tartozott hozzá, vagy nem tartozott a nyújtott összeghez, ha 

 • törvényben előírt kötelezettségének nem tett eleget (pl. nem igazolta a terhesség megszakítását) 

 • megkapta a terhességet vagy annak egy részét, annak ellenére, hogy tudta vagy feltételeznie kellett volna a körülmények között, hogy azt tévesen, vagy a jogosultnál nagyobb összegben fizették ki (pl. fióktelepét a leányvállalata magasabb napidíjalapból fizette). mint a terhességi odaítélési határozatban szerepel); 

 • tudatosan okozta, hogy a terhességet vagy annak egy részét tévesen vagy a kelleténél nagyobb összegben fizették ki (például nem tájékoztatta a fiókot, hogy EU-tagállam jogszabályai szerint is biztosított) 

Ha egy természetes vagy jogi személy az ellátásra való jogosultságot, annak folyósítására való jogosultságot vagy összegét megalapozó tényeket tévesen igazolta, és ennek következtében a Társadalombiztosítási Hivatal az ellátást hibásan, vagy a hozzá tartozónál nagyobb összegben nyújtotta, köteles jogosulatlanul kifizetett összegek visszatérítésére (pl. a döntő időszakban magasabb adóalap, vagy nem küldött természetes személy regisztrációs levelét, amely igazolja a kötelező egészségbiztosítás megszakításának eredetét és megszűnését a meghatározó időszakban).

A terhesség vagy annak egy része kifizetésére való jogosultság a terhesség vagy annak egy része fennállásának időpontjától számított három év elteltével jár el. Az elévülési idő nem jár le a terhességi eljárás időpontjában, valamint abban az időszakban, amikor a gyámot, akinek gyámja van, nem jelölték ki gyámnak.

 

Külföld és az EU

 • Ha egy várandós személy, aki a Szlovák Köztársaság betegségügyi jogszabályai szerint biztosított, és a terhesség alatt a Szlovák Köztársaságban, azaz egy másik EU-tagállamban, Svájcban, a Norvég Királyságban, a Izland és a Liechtensteini Hercegség EU-állam ”), terhességre vonatkozó követelések a Társadalombiztosítási Ügynökség illetékes kirendeltségénél: 

  • EU-tagállamban kiállított orvosi igazolással - a születés várható időpontját az orvosnak a nyomtatványon igazolnia kell (az ilyen igazolás fordítása nem szükséges), vagy 

  • ha a várandós annak az államnak a területén van orvos gondozásában, amellyel a Szlovák Köztársaságnak társadalombiztosítási szerződése van, és e szerződés tárgyát egyben táppénz is képezi (pl. Ukrajna), a Társadalombiztosítási Hivatal, mint illetékes a Szerződő Államban kiállított táppénz-igazolások és nyomtatványok kifizetésére szolgáló intézmény. 

 • Ha a várandós annak az államnak a területén van orvos gondozásában, amellyel a Szlovák Köztársaság nem kötött társadalombiztosítási szerződést, a terhességet az adott állam orvosának igazolása útján követeli, ahol a várható a születési dátumot meg kell erősíteni. Ezt a megerősítést hivatalos szlovák nyelvű fordítással kell benyújtani. Az orvosi igazoláshoz csatolni kell az ellátás folyósítása iránti nem hivatalos kérelmet, valamint fel kell tüntetni a kifizetés módját és a szükséges fizetési adatokat.  

 

Jogok és kötelezettségek

Biztosítási jogok

 • igényelni a terhességet és annak kifizetéséhez való jogot 

 • igazolást kérni a terhességre való jogosultságról, a fizetési jogosultságról és annak összegéről 

A biztosított/kedvezményezett kötelezettségei

 • állami születési szám (társadalombiztosítási azonosító szám) a kérelmekben 

 • a Társadalombiztosítási Ügynökség illetékes kirendeltségénél a terhességhez való jog keletkezése, megszűnése, a kifizetéshez való jog és összege szempontjából meghatározó tények bizonyítása. 

 • a Társadalombiztosítási Ügynökség írásbeli felhívását követően e tények bizonyítására a kérelem kézbesítésétől számított nyolc napon belül, kivéve, ha ettől eltérő határidőt tűzött ki. 

  • különösen a terhességhez való jog eredete bizonyított 

   • terhességi kérelem 

  • a terhességre való jogosultság megszűnése és annak mértéke különösen bizonyított 

   • A terhesség megszakításának megerősítése (szülés, abortusz, vetélés). 

  • az ellátásban részesülő köteles az ellátásra való jogosultság időtartamára, a folyósításra való jogosultságra és összegére vonatkozó tényállás változását nyolc napon belül bejelenteni a Társadalombiztosítás illetékes kirendeltségénél. 

A munkáltató kötelezettségei

A kezelőorvos feladata

 • igazolja a születés várható időpontját és a terhesség megszakításának időpontját a Társadalombiztosítási Hivatal által meghatározott nyomtatványon 

A Társadalombiztosítási Hivatal kötelezettségei

 • betegségbiztosítást köt a hatályos jogszabályoknak, az EU koordinációs rendeleteknek és a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően 

 • az eljárás megkezdésétől számított 60 napon belül dönt a táppénzre való jogosultságról (a kérelem kézbesítése a Társadalombiztosítási Hivatal helyi kirendeltségénél), rendkívül nehéz esetekben a határidő további 60 nappal meghosszabbításáról (bejelentési kötelezettség) a buli) 

 • a kirendeltség által meghatározott határidőn belül kifizesse a terhességet 

 • a terhességben részesülő személy kérelmére igazolást állít ki az ellátásra való jogosultságról, annak folyósítására való jogosultságról és a terhesség összegéről 

Who Are We
bottom of page