top of page
mycoplasma-hominis.png
Hepatitis C

Hepatitída C sa prenáša kontaktom s nakazenou krvou, narušenou kožou či sliznicou a spôsobuje zápalové ochorenie pečene s pomalým rozvojom, proti ktorému neexistuje očkovanie. Infekcia sa spravidla neprejavuje žiadnymi príznakmi a najčastejšie je objavená až v štádiu cirhózy pečene alebo nádoru pečene.


Kezdeményező

Hepatitis C Virus (HCV) patria medzi Flaviviridae a spôsobuje zápalové ochorenie pečene s pomalým rozvojom, proti ktorému neexistuje očkovanie (vírus je vysoko variabilný). Väčšinou je tento vírus odhalený náhodne pri krvnom vyšetrení, pretože infekcia sa spravidla neprejavuje žiadnymi príznakmi.

Letöltés

K nákaze HCV dochádza kontaktom s kontaminovanou krvou, preto sa hepatitída C bežne neprenáša bližším kontaktom (objímanie, bozkávanie a pod.), ale stykom s narušenou kožou či sliznicou. Rizikovými osobami sú preto drogovo závislí, sexuálne promiskuitné osoby, ľudia po transplantáciách a pacienti, ktorí často dostávajú transfúzie.

Tünetek

Inkubačná doba je 15-160 dní, pričom akútna aj chronická infekcia môže byť niekoľko rokov bez príznakov. Akútna forma prejde u 80% chorých v chronickou, bez toho aby o tom vedeli. U niektorých jedincov sa objaví žltačka, ale nie je to pravidlom. Hepatitída C sa najčastejšie prejaví až v štádiu cirhózy pečene alebo hepatocelulárneho karcinómu (nádor pečene), kedy už je liečba zložitá.

Diagnosztika

Hepatitída C sa diagnostikuje podľa klinických príznakov a krvných testov. Zápal pečene je naznačený zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov a bilirubínu v krvnej plazme. Preukaz samotného HCV sa vykonáva sérologicky, teda podľa prítomnosti protilátok v krvi.

Kezelés

Hepatitída C sa diagnostikuje podľa klinických príznakov a krvných testov. Zápal pečene je naznačený zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov a bilirubínu v krvnej plazme. Preukaz samotného HCV sa vykonáva sérologicky, teda podľa prítomnosti protilátok v krvi.

bottom of page