top of page
mycoplasma-hominis.png
Ureaplasma urealyticum

Toto ochorenie sa prenáša pohlavným stykom a počas tehotenstva z matky na plod. U väčšiny nakazených sa nevyskytnú žiadne ťažkosti, ak však dôjde ku komplikáciám, sú väčšinou spojené so zápalom močovej trubice u mužov, a s vaginálnou infekciou u žien. U tehotných pacientok sa môžu v súvislosti s touto infekciou vyskytnúť zdravotné komplikácie.

Urheber

baktéria Ureaplasma urealyticum


Ureaplasma urealyticum je gramnegatívne baktérie patriaci medzi mykoplazmy, ktorá sa vyznačujú absenciou bunkovej steny.


Bežne sa vyskytuje v genitálnej flóre mužov i žien, a to u 80% ľudí žijúcich aktívnym sexuálnym životom.

Download

Prenáša sa predovšetkým pohlavným stykom, ale k nákaze môže dôjsť aj počas orálneho sexu. U tehotných pacientok hrozí transport infektov z matky na dieťa.

Symptome

U väčšiny nakazených ľudí sa nevyskytujú žiadne ťažkosti, ale za určitých okolností môže dôjsť k rozvoju tzv. Ureaplazmatické infekcie, ktorej príznaky sa mierne líši u oboch pohlaví.


Muži


Medzi najčastejšie komplikácie spojené s Ureaplasma u mužov patrí nešpecifický zápal močovej trubice, ďalej zápal semenníka, nadsemenníka či prostaty. Podľa niektorých štúdií má baktérie vplyv aj na stavbu a pohyblivosť spermií, a môže tak spôsobiť až neplodnosť. Subjektívne sa objavujú bolesti pri močení alebo nepríjemné pocity v okolí močovej trubice.


Ženy


U žien sa Ureaplasma urealyticum prejavuje častejšie ako u mužov. Infekcia je sprevádzaná vaginálnym diskomfortom, ktorý zahŕňa belavý výtok a ľahký zápach. Môže sa objaviť aj pálenie počas močenia. K väčším komplikáciám sa radí zápal vajíčkovodov a sliznice maternice, ďalej tiež zápal plodových obalov u tehotných alebo PID (zápalové ochorenie orgánov malej panvy).


Kvôli prenosu baktérie z matky na plod počas gravidity hrozia spontánne potraty, predčasné pôrody či pôrody detí s nízkou váhou. U novorodencov sa môže vyskytnúť pneumónia (zápal pľúc) alebo infekcia centrálneho nervového systému.

Diagnose

Diagnóza je preukázaná podľa pozitívneho kultivačného vyšetrenia za pomoci špeciálnych odberových setov pre stery z močovej trubice. Ureaplasma sa tiež detekuje sérologicky z krvi.

Behandlung

Diagnóza je preukázaná podľa pozitívneho kultivačného vyšetrenia za pomoci špeciálnych odberových setov pre stery z močovej trubice. Ureaplasma sa tiež detekuje sérologicky z krvi.

bottom of page